skip to Main Content
Basisschoolbeurs Verhuist Naar De Stuw

Bericht van Nijkerk Nieuws.nl door Theo Zuurman

De opzet van de Basisschoolbeurs in Hoevelaken kent vanaf dit schooljaar een hele nieuwe opzet.

De Spreng te beperkt

Vanuit de bezoekers was er veel vraag om de beurs op de Peuterspeelzaal en de Basisschoolbeurs op De Spreng te combineren tot één kledingbeurs voor kinderen in alle leeftijden. Gezien de fysieke beperkingen van beide locaties was samenvoegen onmogelijk. Daarnaast is in een overleg met De Spreng vastgesteld dat het organiseren van een beurs, ondanks de zeer welkome financiële inkomsten, niet ligt in het primaire aandachtsgebied van het Kindcentrum.

De Stuw passend

“In goed overleg is besloten om de Basisschoolbeurs los te koppelen van De Spreng en in elk geval dit jaar zelfstandig verder te gaan’’, aldus initiatiefnemers Wilma Haelermans, Ingrid van der Woude en Yvonne Lokhorst. Het drietal vervolgt, “wij hebben met veel plezier de samenwerking opgezocht met Dorpshuis De Stuw en die waren enthousiast om dit evenement te herbergen’’. Onno Bresjer, voorzitter van Vereniging Dorpshuis De Stuw, haakt in, ,,we streven er als bestuur naar om De Stuw weer een duidelijke centrale en actieve plek in het dorp te geven. De Basisschoolbeurs past daar natuurlijk uitstekend bij.’’

Alle kindermaten

Dit jaar kan, in tegenstelling tot eerdere jaren, kleding worden aangeboden in alle kindermaten (56 t/m 176). Aanleveren kan op vrijdag 7 oktober van 16.00 uur tot 17.00 uur in de grote zaal van Dorpshuis de Stuw. De beurs gaat de dag erna, op zaterdag 8 oktober open om 08.30 uur en duurt tot 12.00 uur. Uiteraard is er meer informatie te verkrijgen via de website. Daar is ook een verkoopnummer aan te vragen.

De opbrengst

John van de Bunt (voorzitter 4kids): “Dit keer worden de opbrengsten na aftrek van kosten volledig besteedt aan de jubileumvoorstelling van 4kids in april. Gezien het 10elustrum wil het bestuur van 4kids daar een hele speciale voorstelling van maken met veel extra’s voor de bezoekers. De financiele bijdrage vanuit de beurs maakt dat mogelijk. Natuurlijk zijn aan de verhuizing kosten verbonden voor het huren van De Stuw, echter dat helpt De Stuw ook weer in haar levensvatbaarheid en dat is ons zeker wat meerkosten waard.”

bijdrage van Theo Zuurman

Back To Top