Skip to content

Ventilatie De Stuw in Hoevelaken op orde
Uit gemeentelijke berichtgeving over de gemeentelijke dienstverlening kan de indruk ontstaan
dat de luchtventilatie van De Stuw in Hoevelaken niet op orde zou zijn. Dit is niet correct.
Technisch onderzoek van Unica wijst uit dat de ventilatie ruim voldoende is en er wat dit betreft
geen coronarisico’s zijn. Zie verder het persbericht:  2020 12 10 Persbericht ventilatie De Stuw

Back To Top