Skip to content

De viering staat in het teken van het vrouwenkiesrecht. Tevens wordt actie gevoerd om de situatie te verbeteren van vrouwen die onder mensonterende omstandigheden op Indonesische palmolieplantages werken.

De Internationale Vrouwendag wordt jaarlijks gevierd op woensdag 8 maart en staat in het teken van strijdbaarheid en solidariteit met vrouwen overal ter wereld.

De avond daarvoor, 7 maart, vindt in De Stuw al een viering plaats. (19.00 uur, entree €8 ). Het is een week voor de verkiezingen en de avond zal vooral in het teken staan van het vrouwenkiesrecht. Er zal een film worden vertoond: “Sufragettes”.

Ook zal er steun worden gegeven aan een actie van Amnesty International. De actie is gericht op verbetering van de mensonterende omstandigheden waarin vrouwen werken op Indonesische palmolieplantages van Wilmar. Verreweg de meeste vrouwen die op de plantages werken worden gedwongen vele uren te werken onder dreiging van het korten op hun salaris. Ze krijgen minder dan het minimumloon betaald – soms slechts net iets meer dan 2 euro per dag – en hebben geen vast dienstverband, in tegenstelling tot hun mannelijke collega’s. Als dagarbeiders zijn de vrouwen niet verzekerd voor ziektekosten en bouwen ze geen pensioen op. Zelfs als ze jarenlang voor hetzelfde bedrijf werken, krijgen ze geen vast contract.

Unilever neemt ook palmolie af van de leverancier Wilmar en verwerkt dit in diverse producten, bijvoorbeeld in pindakaas, shampoo en koekjes. Er zullen die avond kaarten verzonden worden aan Unilever zodat de druk wordt opgevoerd om deze problemen daadwerkelijk aan te pakken. Aanvullende informatie kunt u vinden op de website van Amnesty www.amnesty.nl.

Back To Top