Skip to content

 

2022 01 27 Besluitenlijst raadsvergadering: Tweede kaderstelling dorpshuis Hoevelaken (2022-003):

 De raad besluit unaniem en conform voorstel:

1. Het traject voor de ontwikkeling van het nieuwe dorpshuis in Hoevelaken te vervolgen, waarbij wordt ingestemd met de volgende kaders:

1.1. De beoogde functies en deelnemers zijn de dorpshuisfunctie (ruimte voor sociaal, maatschappelijke, culturele en educatieve activiteiten), bibliotheek Nijkerk, het jeugd- en jongerenwerk Blits, horeca, eerstelijnszorg of wonen en indien gewenst ruimte voor gemeentelijke dienstverlening.

1.2. Voor de horecafunctie wordt in het vervolgtraject – binnen de daarvoor geldende aanbestedingsregels – een partij geselecteerd die de horecafunctie wil exploiteren en bereid is om hierin te investeren.

1.3. Er is ruimte voor een complementaire functie. Daarbij gaat de voorkeur gaat uit naar eerstelijnszorg. Deze invulling is te verkiezen boven de bestemming woningbouw.

1.4. In het nieuwe dorpshuis wordt geen eigen ruimte voor het gebiedsteam opgenomen.

1.5. De wijze waarop invulling wordt gegeven aan gemeentelijke dienstverlening in het dorpshuis vindt plaats in de vervolgfase.

1.6. Het gehele project heeft een indicatieve omvang van circa 2.500 m² bruto vloeroppervlakte.

1.7. De locatie ten noorden van het huidige gebouw – al dan niet met enige overlap met het huidige gebouw – heeft de voorkeur.

1.8. De eenmalige gemeentelijke bijdrage bedraagt maximaal 2,8 miljoen euro prijspeil januari 2021. Dit bedrag is inclusief btw en exclusief investeringen in de openbare ruimte en zal worden geïndexeerd op basis van de BDB-index.

1.9. De gemeente Nijkerk vervult de rol van bouwheer tijdens de ontwikkel- en ontwerpfase tot aan start uitvoering.

1.10. Voor de nadere uitwerking tot start bouw wordt een voorbereidingskrediet van €500.000,=  inclusief btw ter beschikking gesteld.

1.11. Planning: de streefdatum voor ingebruikname is begin 2025.

Tweede kaderstelling dorpshuis Hoevelaken (2022-002):

https://nijkerk.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Document/383e6f84-3eaf-4c90-a0a1-3407d3bf08cd?documentId=30c433f1-4eb6-4d27-86cb-afad2d394283&agendaItemId=824e8836-08f8-4a41-9dbb-edb3cb67fd3d

2022-002 Bijlage – Rapport van PentaRho en Spectrum Advies ‘Het nieuwe dorpshuis Hoevelaken’:

https://nijkerk.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Document/383e6f84-3eaf-4c90-a0a1-3407d3bf08cd?documentId=fd6b5511-9426-42da-841d-fd9a7ccf5554&agendaItemId=824e8836-08f8-4a41-9dbb-edb3cb67fd3d

Back To Top