Skip to content

Nieuw dorpshuis Hoevelaken een stap dichterbij (uit: Stad Nijkerk).

woensdag 15 december 2021

HOEVELAKEN De realisering van een nieuw dorpshuis in het centrum van Hoevelaken als vervanging van dorpshuis De Stuw is opnieuw een stap dichterbij gekomen.

De raad wordt gevraagd de nieuwe kaders vast te stellen die door het college van burgemeester en wethouders zijn opgesteld. Het gaat om ruimtes voor sociaal, maatschappelijke, culturele en educatieve activiteiten, de bibliotheek, het jeugd- en jongerenwerk Blits, horeca, eerstelijnszorg of wonen en, indien gewenst, het onderbrengen van het gebiedsteam en het gemeenteloket van Nijkerk.

De Haen is de beoogde partij voor de exploitatie van de horeca. Het jeugd- en jongerenwerk krijgt een eigen ingang, al sluit wethouder Wim Oosterwijk niet geheel uit dat mogelijk ook andere partijen in de toekomst van deze ruimte gebruik gaan maken. De bijdrage van de gemeente blijft bij maximaal 2,8 miljoen euro.

ONTWERP De nieuwbouw is gedacht ten noorden van het huidige gebouw, waarbij er mogelijk sprake is van enige overlap. Volgens Oosterwijk is redelijk bekend welke behoeften de betrokken partijen hebben als het gaat om de invulling van het dorpshuis. Het gaat nu om het vaststellen van de kaders, er is volgens de wethouder nog geen voorontwerp.

BRUISEND HART Pas na het vaststellen van de voorgestelde kaders door de raad wil het college een ontwerp laten opstellen waarin de eisen van de bij de realisering van het dorpshuis betrokken partijen zijn meegenomen. Volgens Oosterwijk wordt Hoevelaken met het plan een bruisend hart geboden. Wethouder Nadya Aboyaakoub vindt het van groot belang dat de bezetting na realisatie vrijwel honderd procent zal zijn.

Naast het vaststellen van de kaders wordt de raad een voorbereidingskrediet van een half miljoen euro gevraagd. Streven is dat het nieuwe gebouw begin 2025 in gebruik kan worden genomen.

 

Back To Top