Skip to content

Het afgelopen jaar hebben de basisschool De Hoeve, de Bibliotheek Hoevelaken en Dorpshuis De Stuw in samenwerking met de gemeente een haalbaarheidsonderzoek gedaan naar een nieuw gezamenlijk multi-functioneel gebouw, met als werknaam het “Maatschappelijk Plein”. Als mogelijke locatie is daarbij vooralsnog uitgegaan van het Manifestatieveld. De ideeën zijn met schetsen aan omwonenden en andere belangstellenden gepresenteerd tijdens een informatieavond op 27 september 2017.

Dat leverde uiteraard veel reacties op. Een logische vervolgstap was om te kijken of de ideeën zouden passen in een bredere visie op de toekomst van het centrum van Hoevelaken. Hiervoor is vanaf februari de Visiegroep Centrum Hoevelaken aan de gang gegaan. Deelnemers in deze groep zijn vertegenwoordigers van bewoners, ondernemers, De Stuw, de bibliotheek, de Eshof en de Paulusparochie, met ondersteuning vanuit de gemeente Nijkerk en door stedenbouwkundige adviseurs.

 

Hoewel de groep voortvarend aan het werk is gegaan zal er nog wel wat water door De Laak stromen voordat er in het centrum concrete resultaten zichtbaar zullen zijn. De gewenste zorgvuldigheid en het bereiken van draagvlak kosten immers tijd. Voor De Hoeve duurt dit helaas te lang. De school is dringend toe aan renovatie en uitbreiding en heeft daarom besloten zich terug te trekken uit de gezamenlijke ideeën voor nieuwbouw en te kiezen voor renovatie op de huidige locatie. Logisch gevolg hiervan is dat het Maatschappelijk Plein in de op 27 september gepresenteerde opzet niet meer haalbaar is. Binnen de visiegroep wordt wel gekeken naar andere vormen van samenwerking tussen maatschappelijke organisaties in het centrum van Hoevelaken, maar niet meer in de opzet van een Maatschappelijk Plein op het Manifestatieveld. Op maandagavond 2 juli worden de eerste ideeën gepresenteerd in De Klepperman. Nadere informatie hierover volgt binnenkort vanuit de Visiegroep Centrum Hoevelaken.

Back To Top